Gastvrijheidscoach
Gastvrijheidscoach

Onze Werkwijze

Onze werkwijze

Een goede gastervaring begint bij gemotiveerde, opgeleide en goed ingewerkte medewerkers. Daarom biedt de Gastvrijheidscoach een gevarieerd palet aan trainingen, workshops en erkende opleidingen. Ons team van ervaren professionals werkt samen met u aan op maat gemaakte trainingsprogramma's en strategieën om jullie visie te vertalen naar concrete en meetbare doelen.

Om de kwaliteit van onze diensten te waarborgen betrekken iedereen binnen de organisatie. Directie, management, medewerkers, iedereen doet mee!

Wij brengen onze expertise, tools, kennis, middelen, erkenningen en het netwerk om samen met jou het team te begeleiden naar een volgend niveau. In beleving, besteding, kennis en exploitatie optimalisatie.

Onze ervaringen

Gastvrijheid is voor iedereen anders. Het is een kunst waar je door er alleen dagelijkse mee bezig te zijn en een kritische blik beter in kan worden.

Daarom vinden wij een losse training niet per se slecht, maar zonder herhaling ontbreekt het aan continuïteit en duurzaamheid en gaat veel kennis verloren. Onze interactieve workshops prikkelen teams om gastvrijheid een centrale plek te geven binnen de organisatie.

Uit onderzoek blijkt dat 50 procent van de medewerkers niet weet waar de gast of cliënt behoefte aan heeft. Dit gebeurt vaak omdat de medewerkers niet weten welke (open) vragen je moet stellen om de behoeften te achterhalen.

Door het waarborgen van de kennis, behoud je waardevolle informatie in je organisatie. Óók als er medewerkers de organisatie verlaten. Voor alle medewerkers is er dan een waardevol document waarmee ze altijd kunnen werken aan het gastvrijheidsniveau en voorkomen dat die omlaag gaat als zodra er medewerkers de organisatie verlaten.

Iedereen doet mee

Facilitair medewerkers zijn bepalend en onmisbaar in het creëren van een optimale beleving! Ondersteunende diensten hebben een sleutelrol in de beleving van bewoners en patiënten in de zorg. Welke contactmomenten zijn er en hoe kunnen we die waardevoller maken? Wij maken gastvrijheid tastbaar en praktisch.

Zorgmedewerkers

Onder enorme druk taakgericht en efficiënt werken is de standaard. Door de mens centraal te zetten ontdekken we kansen om de beleving te optimaliseren van bewoners en patiënten. Bewustwording en de waarde inzien van het persoonlijke contact.

Vrijwilligers

Speciaal voor vrijwilligers hebben we een traject ontwikkeld om de waarde die zij hebben op de beleving te optimaliseren. Een onmisbare groep mensen voor elke zorgorganisatie.

Management

Onze coaches brengen tools, kennis en handvatten om MT, afdelingsmanagers en leidinggevenden te begeleiden in het verhogen van het gastvrijheidsniveau, werkplezier en leren hen hoe dit te borgen.

Traject op maat

Elke organisatie is uniek en daarom maken wij na de analyse of intake voor elke organisatie een traject op maat om aan de slag te gaan het gastvrijheidsniveau te verhogen, optimaliseren en borgen. Samen.